פוסט טראומה
בין המטופלים הראשונים בתיקון עולם, ובכך בישראל, היו נכי צהל הסובלים מפוסט טראומה, חלקם היו שבויים במלחמת יום כיפורים. בימיה הראשונים, חלק מהמטופלים שולבו בחברה כמתנדבים תוך מתן מסגרת התורמת להליך השיקומי. 
עם השנים, נחשפנו למאות מקרים של PTSD ואנו עדים ליכולת של הטיפול לעזור בהתמודדות, בשיקום ובחזרה לאורח חיים נורמטיבי לצד הטראומה, ללא קשר לסיבה שהובילה אליה.
 
על-פי הנחיות משרד הבריאות, ניתן להגיש בקשה לרישיון למטופלים בגירים המאובחנים בהפרעת דחק בתר- חבלתית (PTSD) העונים לקריטריונים הבאים במצורף:
 
► הפרעה בתר –חבלתית בדרגת חומרה בינונית ומעלה ועונה לקריטריונים של 30% נכות לפחות לפי סעיפי המל"ל, הנמשכת מעבר ל-3 שנים ומאופיינת במצוקה נפשית רבה.
 
► מוצו לפחות 2 התערבויות תרופתיות מקובלות לפרקי זמן מינימאליים של חודשיים כל התערבות וכן מוצו 2 התערבויות פסיכולוגיות מקובלות.
 
► קונטראינדיקציה מוחלטת לטיפול – היסטוריה של פסיכוזה או שימוש לרעה בסמים.
 
ההמלצה לטיפול בקנביס תוגש ע"י פסיכיאטר מומחה המטפל בחולה, ע"ג "נספח לבקשה לטיפול מסייע בקנביס לחולי PTSD" המפורסם באתר משרד הבריאות בכתובת לחצו כאן ישירות אל הטופס 
ובצירוף:
א. תיעוד מפורט של הטיפולים כאמור בסעיף 3.2.8.2 בנוהל 106של משרד הבריאות
ב. הצהרת הפסיכיאטר המומחה הממליץ, המאשר כי הסביר לחולה את סיכוני הטיפול.
ג. התחייבות הפסיכיאטר המומחה הממליץ, להמשיך במעקב הרפואי בכל משך תקופת הרישיון.
 
לחצו לפרטים לגבי הליך הוצאת רישיון לטיפול בקנאביס רפואי
התאם להנחיות משרד הבריאות, בשנת הטיפול הראשונה יוגבל רישיון השימוש בקנביס לתקופה של עד שישה חודשים בכל פעם וחידוש הרישיון יותנה בדיווח של הפסיכיאטר המטפל על תוצאות הטיפול עד למועד הגשת הבקשה והמלצתו להמשך טיפול.
החל משנת הטיפול השנייה: רישיון השימוש בקנביס יוגבל לתקופה של עד שנה בכל פעם וחידוש הרישיון יותנה בדיווח של הפסיכיאטר המטפל על תוצאות הטיפול עד למועד הגשת הבקשה והמלצתו להמשך טיפול.